Broşür ve İnsert

broşür insert

BROŞÜR ve İNSERT
Marka bilinirliğini arttırmak amacıyla broşür ve insert önemli bir mecra olmakla birlikte , tasarım ve
dağıtım kanallarınında özenle belirlenerek uygulanması gerekmektedir.
Doğru broşürü doğru insana doğru zamanda ulaştırabilmekteyiz.