Hedef Kitle Analizi

hedef kitle

Hedef kitle, çeşitli iletişim kanallarından kendisine ulaştırılmaya çalışılan iletileri, oluşturduğu ön eğilimleri ile
algılar ve değerlendirmelerin yapar. Bu nedenle etkili bir pazarlama iletişimi gerçekleştirilmesinde, öncelikle
hedef kitlenin ön eğilimlerinin, onu etkileyen bireysel ve grupsal faktörlerin, hedef kitleyi oluşturan bireylerin
demografik özelliklerinin, hedef kitlenin satınalma karar sürecini açıklayan satın alma modellerinin iletişimciler
tarafından analiz edilmesi gerekmektedir.
İleri düzeyde analitik yöntemler kullanarak tüketiciyi düzenli takibin ötesinde, derinlenmesine anlamayı
sağlar. Profil analizleri markanın hedef kitlesinin demografik özelliklerini belirler ve inceler.
• Demografik Profil Analizi
Markayı satın alan hanelerin sosyo-ekonomik statülerini, yaşlarını, eğitim seviyelerini ve hane büyüklüklerini
gösterir.
• Sahiplik Profili Analizi
Seçilen bir grup hanenin buzdolabı, çamaşır makinesi, müzik seti gibi ev aletleri ve diğer dayanıklı eşya bulunurluğu
Türkiye ortalaması ile kıyaslanır.
• Marka Konumlama Analizi
Pazardaki markaların farklı ürün gruplarındaki konumunu görmek için yapılır. Markalar iki demografik kritere
göre birbirlerine göreceli olarak konumlanır; iki boyutlu grafiğe yerleştirilir.
• Yaşam Trendleri Analizi
Panel üzerinde belirli dönemlerde yürütülen bir anket çalışmasıyla hanelerin yaşam trendlerini, alışveriş
alışkanlıklarını, kişilik özelliklerini, aktivitelerini inceler.