Kamuoyu Bilinirliği Araştırmaları

kamuoyu bilinirliği

Kamuoyu takip reklamda arastırmada onemlı yer bulan bır sınıftır gunumuzde .Bu iletişim kişinin kendini
tanımasına , kendisini bulmasına da yardımcı olur . İletişim kurarken kişi kendi inançlarını , duygularını da
daha iyi çözümleyebilir.
Dinleyerek, izleyerek , okuyarak kazandığı bilgilerle de seçim yapma olanağı doğar. Bunları bir başkasına
iletir, bunlar paylaşılır ve birbirlerinin davranışlarından etkilenebilirler.
Çünkü kişiler çevreden yalıtılmış , özerk bireyler olarak davranamazlar. Kişiler içinde bulundukları ortamı
biçimlendirir. Bu iletişim olağanüstü durumlarda, siyasal ya da toplumsal değişim dönemlerinde de büyük
önem kazanır. Toplumun yapısında sürekliliği sağlayan da , değişimi yaratan da iletişimdir.
SİYASAL ARAŞTIRMALAR
Bu tür araştırmalar siyasetin genel durumunu, seçmen eğilimlerinde meydana gelen değişiklikleri, bu
değişikliklerin bölgesel dağılımlarını; partilerin ve belediyelerin performanslarının değerlendirilmesini,
eksikliklerin giderilmesini, gerçekleştirilen hizmetlerin bilinirliğinin ölçülmesini, strateji planlamalarının
yapılmasını; sağlamak amacıyla önemli bir kaynak oluşturmaktadır.
Bu kaynak sağlıklı bir gözlem yapmak, geleceğe yönelik öngörülerde bulunmak veya başarıyı yakalamak
isteyenlere geniş bir pencereden bakma olanağı sağlar ve yol gösterir.
SOSYAL ARAŞTIRMALAR
Toplumun çeşitli sorunları nasıl algıladığını, nasıl değerlendirdiğini ve nasıl yorumladığını anlamak için yapılan
araştırmalardır. Bu tür araştırmalar topluma yönelik gerçekleştirilecek politikaların sonuçlarının önceden
tespit edilmesine olanak sağlar.