Kurumsal Kimlik Tasarımı

kurumsal kimlik tasarımı

Markanın ya da kurumsal imajın en önemli rolü kimliktir. Çoğu durumda kimlik tasarımı, görsel donanımlar olarak
bir kurallar çerçevesinde kaydedilir. Kimliği oluşturan bu kurallar genellikle renk paletleri, yazı tipleri ve düzenleri,
ölçüler gibi bilgileri içerir. Kuralların tanınabilir olması ve bir bütün olarak markayı oluşturması şirketin kimliğinin
tutarlı olmasını sağlar. İyi hazırlanmış kurumsal kimlik, sizin imajınızı yükseltirken, dış dünyaya güçlü görünmenizi
de sağlayacaktır. İmajın akıllara kazınmasını için fikir ve mesajı markaya uygun sembolleştirmelidir.Başarılı bir
kurumsal kimlik çalışması için, olmazsa olmaz olarak nitelendirilmesi gereken tek şey, kurumla ilgili tüm verilerin
eksiksiz ortaya konmasıdır.Biz sizler için en prestijli akılda kalıcı işler çıkarmak için kocaman bir aile olduk.