PR ve Halka İlişkiler

pr halk ile ilişkiler

KUZAYTEPE AJANS , olarak müşterilerimize sunduğumuz halkla ilişkiler çalışmalarında “stratejik iletişim
yönetimi”nden yararlanıyoruz. Sorunların çözümü veya fırsatların ortaya çıkarılmasında stratejik iletişim
yönetimi disiplininin gerektirdiği her türlü aracı etkin olarak kullanmaktayız. Kurumlar ve izleyicileri ya da
sosyal paydaşları arasında fırsatları ortaya çıkarma (proaktif) ya da ortaya çıkan sorunları giderme
(reaktif) anlamında etkin görev üstleniriz.