Basınla İlişkiler

basın ile ilişkiler

İmaja olumlu katkıda bulunarak , doğru hedef kitlede maksimum farkındalık sağlayacak haber
ve her türlü medya yansıması halkla ilişkiler açısından basınla ilişkilerin temelini oluşturmaktadır.
Bu bağlamda Kuzaytepe Ajans hizmeti ;Müşterilerinin basınla ilişkilerini disipline eder.Basın bülteni hazırlar,
basın toplantısı ve gezisi düzenler, özel haber ve ropörtaj fırsatı yaratır.Medyada, müşterisi,
rakipleri ve sektörüyle ilgili çıkan haberleri izler, sonuçları kendi tasarladığı tekniklerle analiz eder.
Müşterisine medyayı tanıtır, yaşanan gelişmelerle ilgili
güncel bilgileri aktarır.Müşterisinin çalışanlarını , medyanın yapısı ve meydayla ilişkiler konularında
eğitir.