Ürün Araştırmaları

ÜRÜN ARAŞtırmaları

Ürün araştırmalarının amacı yeni ürün lansmanı öncesinde pazardaki durumu tespit ederek, pazardaki
riskleri, açık noktaları görmek ve tüketicilerin bir ürüne karşı reaksiyonlarını ölçmektir. Böylelikle tüketicilerin
ürün kullanımı hakkında firmalar farklı bakış açılarını değerlendirmiş ve çalışmalarını bu doğrultuda yürütmüş
olacaktır.
Ürün araştırmaları ile hedef kitlenin test edilen ürüne ilişkin detaylı algılamaları ve düşünceleri elde edilir. Daha
sonra bu verilerin rakip ürünlerle (markalarla) kıyaslanmasına gidilir. Bu çalışma sonucunda “ürün ve marka
kullanımı”, “marka imajı”, ve bu ürün kategorisinde tüketicilerin beklentileri tanımlanır.
Arge departmanımız yılmadan usanmadan Yoğun bir şekilde ürün araştırmaktadır.